Solvarme

Et solvarmeanlæg er en miljøvenlig og fleksibel løsning. Et økonomisk godt supplement til boligens eksisterende energikilde. Det er en vedvarende energikilde, som let kan kombineres med de øvrige vand- og varmeanlæg, du har i hjemmet. Et solvarmeanlæg gavner miljøet, da det omsætter solens stråler til forureningsfri energi år efter år. Solvarme reducerer forbruget af fossile brændsler(naturgas, olie brænde o.lign.) og dermed dit CO2 udslip. Solvarmeanlægget udnytter solens stråler og omsætter dem til energi, som bruges til at opvarme dit hus og dit brugsvand. I sommerhalvåret kan solvarmeanlægget afhængig af størrelsen producere husstandens forbrug af varmt vand.

Et solfangeranlæg består af to dele:  solfanget og varmtvandsbeholder. Varmtvandsbeholderen opbevarer det varme vand indtil, det bruges. Systemet virker ved, at væsken i solfangeren opvarmes af solens stråler. Herefter cirkulerer det ned i varmtvandsbeholderen. Dermed opvarmes brugsvandet i beholderen. Et solvarmeanlæg er et godt supplement til et oliefyr, fastbrændselsfyr(træ, piller mm.)

Bur VVS og Smedeværksted kommer gerne ud og gennemgår dit nuværende varmesystem og sammen finder vi en løsning, der supplerer dit nuværende system på bedste vis. Hermed sparer du penge i dit nuværende forbrug samtidig med, at du mindsker din boligs CO2 udledning væsentligt.